Hỗ trợ Google Vault cho các email được mã hóa phía máy khách

Tháng 1 18, 2023


Tính năng mới:

Vault hiện hỗ trợ lưu giữ, tìm kiếm và xuất email được mã hóa phía máy khách. Lưu ý rằng quản trị viên không thể xem trước nội dung email và tệp đính kèm, kể cả hình ảnh nội tuyến — họ sẽ chỉ có thể xem dòng chủ đề, người gửi và người nhận.

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu lưu trữ và truyền giữa người dùng và các cơ sở của Google. Mã hóa phía máy khách giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết nhiều nhu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về mã hóa phía máy khách và thông báo ban đầu về mã hóa phía máy khách cho Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/1/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech