Mã hóa phía máy khách cho Gmail hiện khả dụng bản beta

Tháng 12 20, 2022


Tính năng mới:

Google đang mở rộng quyền truy cập của khách hàng vào mã hóa phía máy khách trong Gmail trên web. Khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard đủ điều kiện đăng ký dùng thử phiên bản beta cho đến ngày 20/1/20222.

Việc sử dụng mã hóa phía máy khách trong Gmail đảm bảo dữ liệu nhạy cảm trong nội dung email và các tệp đính kèm không thể đọc được đối với các máy chủ của Google. Khách hàng giữ quyền kiểm soát các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng để truy cập các khóa đó.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu lưu trữ và truyền giữa các cơ sở. Mã hóa phía máy khách giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết nhiều nhu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu.

Mã hóa phía máy khách đã khả dụng cho Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet và Google Calendar (beta).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Khách hàng Workspace đủ điều kiện có thể đăng ký dùng thử sau khi hoàn thành một số bước chuẩn bị cho tài khoản.

    • Tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: để thêm mã hóa phía máy khách vào bất kỳ thư nào, hãy nhấp vào biểu tượng khóa và chọn mã hóa bổ sung, đồng thời soạn thư và thêm tệp đính kèm như bình thường. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng mã hóa phía máy khách cho Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Google sẽ chấp nhận các ứng dụng beta và đưa khách hàng vào danh sách cho phép trong vài tuần tới.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech