Họp video trên Google Classroom dễ dàng và an toàn hơn

Tháng 10 05, 2021


Tính năng mới:

Google đã thêm một số tính năng mới vào Google Meet trong Classroom, giúp tính năng này trở nên dễ dàng và an toàn hơn:

  • Liên kết Class Meet hiện có thể truy cập được ở bên cạnh luồng lớp học, vì vậy người học có thể dễ dàng tham gia và người dạy có thể quản lý liên kết từ luồng.

  • Người học sẽ được dẫn đến phòng chờ cho đến khi người dạy chính thức tham gia vào liên kết Class Meet.

  • Những khách không có trong danh sách lớp học sẽ phải “yêu cầu tham gia” và được người dạy chấp nhận trước khi có thể tham gia, vì vậy không có người nào ngoài ý muốn tham gia cuộc họp.

  • Tất cả các người dạy được chỉ định cho một lớp học sẽ tự động trở thành đồng chủ trì cuộc họp. Công cụ kiểm duyệt này sẽ cho phép những người đồng tổ chức bắt đầu cuộc họp bằng cùng một liên kết mà không cần người dạy phụ trách lớp có mặt.

Ảnh hưởng:

Người dạy, người học và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các tính năng này giúp người dạy quản lý cuộc họp dễ dàng hơn, giúp ngăn những người tham gia cuộc họp ngoài ý muốn tham gia cuộc họp và cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn. Nhìn chung, người dạy và người học sẽ có trải nghiệm mượt mà và an toàn hơn khi sử dụng Google Classroom và Google Meet.

Thông tin chi tiết:

Xin lưu ý rằng sau khi tạo liên kết Meet, nếu thêm hoặc xóa người dạy thì phải tạo lại liên kết Meet để cập nhật trạng thái người tổ chức. Google đang làm việc để thay đổi chức năng này để trạng thái tự động cập nhật và hy vọng sẽ thực hiện thay đổi vào cuối năm nay.

Người dùng có thể theo dõi bài đăng trên Diễn đàn để được cập nhật về tiến trình triển khai, nhận thêm các mẹo, Câu hỏi thường gặp và các cập nhật hữu ích khác về lần ra mắt này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này, nhưng Google Meet phải được bật để các tính năng này khả dụng trong Google Classroom. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và quản lý Meet cũng như sử dụng Meet để đào tạo từ xa.

  • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho các cuộc họp mới được tạo trong Google Classroom. Người dùng có liên kết Meet hiện hữu nên đặt lại liên kết để có được chức năng cập nhật này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu cuộc họp video dành cho việc dạy và học.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng như một dịch vụ cốt lõi của Google Workspace Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Education Plus. 

  • Có sẵn như một dịch vụ bổ sung cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

Nguồn: LVtech