Xem lại các thiết bị nhà thông minh được sử dụng cho công việc trong Admin console

Tháng 10 05, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể xem và quản lý màn hình và loa thông minh truy cập dữ liệu công việc trong Admin console, cùng với các thiết bị khác được quản lý bằng quản lý điểm cuối của Google.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Ngoài máy tính và thiết bị di động, việc đưa màn hình và loa thông minh vào quản lý điểm cuối của Google cung cấp cho quản trị viên kho dữ liệu đầy đủ hơn về các thiết bị mà người dùng đang sử dụng để truy cập Google Workspace. Hơn nữa, điều này cho phép quản trị viên dễ dàng thực hiện hành động nếu cần, chẳng hạn như đăng xuất khỏi thiết bị nếu cần và xem thông tin như thông tin về loại thiết bị và tài khoản người dùng.

Thông tin chi tiết:

Đối với các phiên bản Google Workspace được chọn, quản trị viên có thể xem hoạt động trên các thiết bị nhà thông minh như một phần của nhật ký kiểm tra thiết bị. Quản trị viên sẽ có thể xem thông tin như:

  • Có thay đổi đăng ký tài khoản hay không,

  • Tài khoản được quản lý của người dùng có đồng bộ hóa trên thiết bị hay không,

  • Thiết bị đã được đăng xuất bởi quản trị viên hay không.

Quản trị viên cũng có thể đặt cảnh báo để được thông báo khi các hoạt động này xảy ra. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhật ký kiểm tra thiết bị.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Trợ lý Google cho thiết bị nhà thông minh

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech