Xem thông tin phong phú hơn về đồng nghiệp trong thanh bên Google Chat, Calendar, Docs, Sheets và Slides

Tháng 10 07, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể tìm và xem thông tin bổ sung về các đồng nghiệp trong tổ chức, Danh sách liên hệ, v.v. trên các sản phẩm bổ sung của Google Workspace. Thông tin này bao gồm:

  • Thông tin liên hệ, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ email,

  • Đội ngũ và người quản lý,

  • Vị trí văn phòng và bộ phận làm việc,

  • Đã nhận được email từ họ trước đây hay không, v.v.

Tính năng này đã khả dụng đối với Gmail và hiện sẽ khả dụng đối với các sản phẩm sau: Google Chat, Calendar, Docs, Sheets và Slides.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: việc tối đa hóa tính năng này sẽ hữu ích nếu dữ liệu người dùng được điền đầy đủ trên các ứng dụng Google Workspace. Quản trị viên có thể điền dữ liệu này vào một số vị trí:

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Nhấp vào “Mở Chế độ xem chi tiết” trong khi di chuột qua thẻ thông tin của người dùng hoặc chọn biểu tượng Danh sách liên hệ trong bảng điều khiển bên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng song song các sản phẩm của Google.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech