Hướng dẫn mới giúp người dùng trình đọc màn hình chuyển chế độ xem Gmail từ HTML sang tiêu chuẩn

Tháng 12 20, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã thông báo cho người dùng rằng chế độ xem HTML cơ bản của Gmail dành cho web trên máy tính để bàn và web di động sẽ bị vô hiệu hóa kể từ đầu năm 2024. Nhiều người dùng trong cộng đồng sử dụng chế độ xem HTML cơ bản nên hôm nay Google sẽ chia sẻ hướng dẫn để trợ giúp người dùng trình đọc màn hình thực hiện chuyển đổi từ chế độ xem HTML sang chế độ xem tiêu chuẩn. Hướng dẫn mới này, cùng với tài nguyên hiện có để đảm bảo trải nghiệm Gmail tốt nhất khi sử dụng trình đọc màn hình máy tính để bàn, sẽ giúp người dùng tăng tốc ở chế độ xem Gmail Chuẩn.

Nếu gần đây người dùng không sử dụng Chế độ xem chuẩn, người dùng sẽ nhận thấy rằng Google đã thực hiện nhiều cải tiến về khả năng sử dụng, bao gồm các cải tiến dành cho những người có nhu cầu hoặc yêu cầu độ chính xác khi điều hướng giao diện người dùng bằng bàn phím hoặc trình đọc màn hình. Khả năng truy cập của Chế độ xem tiêu chuẩn đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua và Google cam kết tiếp tục cải thiện trải nghiệm trợ năng cũng như giúp các tính năng mới có thể truy cập được trong tương lai.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Quản trị viên có thể sử dụng Gmail trên trình duyệt ở chế độ xem HTML cơ bản cho đến hết tháng 2/2024. Sau thời gian này, Gmail sẽ tự động chuyển sang chế độ xem tiêu chuẩn.

  • Người dùng cuối: khi chế độ xem HTML cơ bản bị tắt, người dùng sẽ tự động được chuyển hướng đến chế độ xem Gmail tiêu chuẩn cung cấp các tính năng và bảo mật mới nhất của Gmail. Người dùng trên các trình duyệt cũ có khả năng cần cập nhật trình duyệt để sử dụng chế độ xem tiêu chuẩn. Trên thiết bị di động, người dùng cũng có thể tải xuống ứng dụng Gmail. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Gmail bằng trình đọc màn hình.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

  • Ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech