Kéo trực tiếp dữ liệu phong phú từ các ứng dụng vào Google Docs bằng khối thông minh của bên thứ ba

Tháng 6 17, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã thông báo rằng việc mở rộng canvas thông minh sẽ bao gồm các khối thông minh của bên thứ ba, một tính năng mới cho phép người dùng thêm, xem và tương tác với thông tin quan trọng từ các ứng dụng của bên thứ ba ngay trong Google Docs. Khối thông minh của bên thứ ba trong Docs hiện khả dụng rộng rãi đối với tất cả người dùng.

Kể từ khi giới thiệu khối thông minh của bên thứ ba, lập trình viên đã có thể xây dựng các tích hợp ứng dụng. Một số đối tác, bao gồm Atlassian, Figma, Miro, và Whimsical, đã tạo khối thông minh để người dùng có thể bắt đầu nhúng trực tiếp nội dung từ các ứng dụng đó vào Docs.

Để truy cập khối thông minh của bên thứ ba, trước tiên, quản trị viên hoặc người dùng phải cài đặt tiện ích bổ sung của đối tác từ Google Workspace Marketplace. Tiếp theo, chỉ cần dán liên kết từ nguồn của bên thứ ba vào tài liệu và chọn “thẻ”. Sau đó, người dùng sẽ thấy khối thông minh xuất hiện trong tài liệu để xem trước thông tin quan trọng từ ứng dụng, ngay trong quy trình công việc.

Pull rich data from apps directly into Google Docs with third-party smart chips

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khối thông minh của bên thứ ba là cải tiến canvas thông minh mới nhất đưa mọi người và dữ liệu vào một quy trình công việc duy nhất, giúp các nhóm tập trung và cộng tác trong các tài liệu đang làm việc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech