Tin cập nhật tuần từ 12-18/6/2023

Tháng 6 19, 2023


Chế độ xem chi tiết hơn của Google Slides với cài đặt thu phóng mới

Giờ đây, người dùng có thể tùy chỉnh chế độ xem trong Google Slides với các cài đặt thu phóng tùy chỉnh mới cung cấp khả năng nhập phần trăm thu phóng mong muốn hoặc sử dụng tỷ lệ phần trăm thu phóng đặt trước trong trình đơn thả xuống ở đầu bản trình bày.

Tìm hiểu thêm về cách thu phóng hoặc thay đổi chế độ xem tài liệu.

 

 


Mở rộng các sự kiện trong nhật ký Google Drive sang các phiên bản Google Workspace bổ sung

Sự kiện nhật ký Drive, một tính năng cho phép quản trị viên truy cập vào trang kiểm tra và điều tra để chạy các tìm kiếm liên quan đến sự kiện nhật ký Drive, hiện có sẵn cho các phiên bản Google Workspace Business Starter và Essentials Starter. 

Tìm hiểu thêm về các sự kiện trong nhật ký Drive.

 


Mở rộng báo cáo về tính nguyên gốc trong Google Classroom sang tệp Microsoft Word

Giờ đây, người dạy có thể chạy báo cáo về tính nguyên gốc của Google Classroom trên các tệp Microsoft Word (.docx) để kiểm tra tính xác thực của bài làm của người học. Công cụ này sẽ xác định nội dung không trích dẫn và đạo văn bằng cách so sánh một tệp với các trang web và sách trên internet. 

Tìm hiểu thêm về cách bật báo cáo về tính nguyên gốc.

 

Thêm định dạng văn bản đa dạng thức vào nhận xét trong Google Classroom

Định dạng văn bản đa dạng thức hiện khả dụng đối với lớp học và nhận xét riêng tư trong Google Classroom, cho phép người dạy và người học tùy chỉnh và thêm điểm nhấn cho nội dung. Tính năng này bao gồm các danh sách in đậm, gạch chân, in nghiêng và dấu đầu dòng. 

Tìm hiểu thêm về in đậm, in nghiêng và gạch dưới văn bản.

Adding rich text formatting to comments in Google Classroom

Nguồn: LVtech