Tạo nền cuộc họp tùy chỉnh, độc đáo bằng cách sử dụng AI

Tháng 9 01, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Hiện nay, có nhiều cách khác nhau để thay đổi nền trong Google Meet, bao gồm nền sống động, nền theo mùa, v.v… Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể sử dụng sức mạnh của Duet AI để tạo nền cuộc họp hoàn toàn độc đáo và riêng biệt.

Tạo nền tùy chỉnh từ phòng họp Meet

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Ngoài việc bảo vệ quyền riêng tư trong cuộc gọi điện video, người dùng có thể tạo nền giúp nâng cao chất lượng cuộc họp. Ví dụ: có thể tạo nền tảng cụ thể cho khách hàng và ngành mà họ làm việc cùng, giúp tăng cường kết nối thông qua tăng cường hình ảnh. Người dùng có thể tạo hình nền tạo không khí cho việc khởi động một dự án quan trọng hoặc hình nền phù hợp để kỷ niệm một cột mốc quan trọng của công ty hoặc đồng nghiệp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech