Mở rộng ngôn ngữ cho phụ đề đã dịch khả dụng với Duet AI

Tháng 9 05, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Là một phần của tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Workspace Enterprise, Google đang mở rộng số lượng ngôn ngữ có sẵn cho tính năng dịch phụ đề.

Nếu có Duet AI cho Google Workspace, giờ đây người dùng có thể dịch lời nói tiếng Anh và không phải tiếng Anh sang và từ các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Trung (Quan thoại, Phồn thể)

 • Tiếng Hindi (Ấn Độ)

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Nga

Điều này bổ sung vào danh sách các ngôn ngữ hiện có: tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Việt, tiếng Hà Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Indonesia.

Ngoài ra, người dùng có thể dịch lời nói không phải tiếng Anh sang và từ các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Trung (Giản thể)

 • Tiếng Pháp

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Tây Ban Nha

 • Tiếng Bồ Đào Nha

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này. Xem tại đây để biết thêm thông tin về tiện ích bổ sung Duet AI cho Workspace Enterprise.

 • Người dùng cuối: các tính năng này khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về phụ đề đã dịch trong Google Meet.

 • Người tham gia cuộc họp: có thể sử dụng tính năng dịch phụ đề trực tiếp nếu đang sử dụng phiên bản Google Workspace đủ điều kiện hoặc cuộc họp được tổ chức bởi người dùng có phiên bản Google Workspace đủ điều kiện.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

 • Tính năng này khả dụng như một phần của tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.

 • Lưu ý: bản dịch phụ đề trong Google Meet sẽ chỉ khả dụng đối với Duet AI dành cho người dùng tiện ích bổ sung Google Workspace Enterprise trong tương lai. Google sẽ thông báo cho khách hàng hiện tại của Google Workspace tối thiểu 6 tháng trước khi thay đổi này diễn ra.

Nguồn: LVtech