Khóa tệp dễ dàng hơn trong Google Drive

Tháng 9 11, 2023


Tính năng mới:

Google đang thêm tùy chọn khóa tệp Drive bằng cách nhấp chuột phải vào tệp, chọn “Thông tin tệp” và nhấp vào “Khóa”. Việc khóa tệp sẽ đảm bảo người đánh giá không thể thay đổi tệp. Không thể thêm các chỉnh sửa, nhận xét và đề xuất vào tài liệu bị khóa.

Bản cập nhật này đơn giản hóa và hợp lý hóa quy trình hạn chế tệp trong Drive, vốn trước đây chỉ khả dụng thông qua Google Drive API hoặc thông qua phê duyệt tệp.

Lock files more easily in Google Drive

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để khóa tệp Drive, người dùng phải có quyền chỉnh sửa tệp Drive.

  • Khi di chuột qua một tệp trong Drive, nhấp chuột phải vào trình đơn ngữ cảnh và chọn “Thông tin tệp” > “Khóa” > xác nhận rằng thực sự muốn khóa tài liệu bằng cách chọn “Khóa”.

   • Sau khi bị khóa, không ai có thể chỉnh sửa tài liệu cho đến khi tài liệu được mở khóa.

   • Người dùng cũng có thể mở khóa một tập tin thông qua trình đơn ngữ cảnh.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách nhận phê duyệt đối với các tệp trong Google Drive.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/9/2023.

 •  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/9/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech