Kiểm soát Google Forms chi tiết hơn

Tháng 8 03, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một nút chuyển đổi mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để bổ sung các điều khiển cho những ai có thể truy cập các tính năng và dịch vụ của Google Forms. Khi bị tắt, người dùng cuối không thể tạo, chỉnh sửa hoặc phản hồi Google Forms.

More granular control for Google Forms

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Biểu mẫu sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền, đơn vị tổ chức và nhóm bằng cách chuyển đến Ứng dụng > Google Workspace > Drive & Docs > Google Forms. Cài đặt này sẽ không có hiệu lực nếu toàn bộ Dịch vụ Drive và Docs bị TẮT.

   • Toàn bộ Dịch vụ Drive Docs là cài đặt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để TẮT Drive, Docs, Slides, Sheets và Forms. 

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Google Forms cho người dùng.

 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Nếu bị quản trị viên vô hiệu hóa, người dùng không thể tạo, chỉnh sửa hoặc phản hồi Google Forms.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech