Tính năng kiểm duyệt Hỏi & Đáp hiện khả dụng cho Google Meet

Tháng 8 03, 2023


Tính năng mới:

Người tổ chức cuộc họp hiện có thể bật kiểm duyệt Hỏi & Đáp, điều này sẽ cho phép người tổ chức xem xét và phê duyệt các câu hỏi trước khi được chia sẻ với những người tham dự cuộc họp. Kiểm duyệt câu hỏi có thể được sử dụng cho các cuộc họp và phát trực tiếp trong miền, trên web và thiết bị di động. Bản cập nhật này sẽ giúp đảm bảo các câu hỏi phù hợp và đúng chủ đề trước khi được chia sẻ rộng rãi với những người tham gia cuộc họp.

Xem xét và phê duyệt các câu hỏi trước khi chúng được chia sẻ trong cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng cụ thể này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Hỏi & Đáp cho tổ chức.

  • Người dùng cuối:

    • Tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật trong phần “Hoạt động trong cuộc họp” của bộ điều khiển của người tổ chức:

  • Những người tham gia cuộc họp sẽ thấy một biểu ngữ cho biết việc kiểm duyệt câu hỏi được bật hay tắt cho cuộc họp:

Kiểm duyệt câu hỏi được bật

Kiểm duyệt câu hỏi được tắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

Nguồn: LVtech