Lên lịch đăng bài cho nhiều lớp học trong Google Classroom

Tháng 3 22, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, giáo viên có thể lên lịch cho các bài đăng trên nhiều lớp học trong Google Classroom trên web. Giáo viên có thể sử dụng quy trình lên lịch phân công để định cấu hình: Ngày đến hạn đăng bài.

Lưu ý: phần còn lại của bài tập sẽ được giữ nguyên một khi đã được cài đặt, có thể chọn lớp nào sẽ nhận bài đăng và khi nào bài viết sẽ được xuất bản:

 • Xuất bản ngay lập tức

 • Được xuất bản vào một thời điểm nhất định

 • Lưu dưới dạng bản nháp

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này hỗ trợ chức năng lập lịch sẽ giúp người dạy phân công bài tập trên lớp cho nhiều lớp nhanh hơn và dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc lập kế hoạch và quản lý lớp học.

Thông tin chi tiết:

 • Không có chi phí bổ sung liên quan đến chức năng mới này.

 • Khi bài tập đã được lên lịch, giáo viên có thể thay đổi bài tập trong từng lớp riêng lẻ.

 • Lưu ý rằng việc chọn “Sao chép cài đặt vào tất cả” sẽ xóa mọi cài đặt đã nhập trước đó cho bài tập.

 • Nếu người dạy lên lịch đăng bài cho một hoặc nhiều lớp học, họ sẽ là chủ sở hữu của nội dung Google Drive được liên kết cùng với chủ sở hữu khóa học.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo và đăng bài tập.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) vào ngày 17/3/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với các khách hàng Google Workspace Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech