Khả năng tương tác Webex tích hợp trên phần cứng của Google Meet được mở rộng đến các thiết bị có điều khiển từ xa

Tháng 3 23, 2022


Tính năng mới:

Vào tháng 12 năm 2022, Google bắt đầu hỗ trợ khả năng tương tác Webex tích hợp sẵn trên các thiết bị phần cứng của Google Meet. Khi mới ra mắt, tính năng này yêu cầu thiết bị phần cứng Meet có bộ điều khiển cảm ứng được kết nối hoặc màn hình cảm ứng tích hợp. Với bản cập nhật mới nhất này, Google đã thêm hỗ trợ khả năng tương tác của Webex cho các thiết bị phần cứng của Google Meet chỉ sử dụng điều khiển từ xa.

Khả năng tương tác Webex tích hợp hiện sẽ khả dụng trên tất cả các thiết bị phần cứng được hỗ trợ của Google Meet chưa đến ngày hết hạn tự động cập nhật.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng bản cập nhật này sẽ giúp khách hàng Google Workspace và người dùng kết nối và cộng tác với những người bên ngoài hệ sinh thái Google Meet dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Không có chi phí bổ sung nào liên quan đến tính năng tương tác Webex tích hợp mới này trên các thiết bị được hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng các tính năng hội nghị truyền hình cốt lõi được hỗ trợ. Một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như thăm dò ý kiến, ngắt phòng và hỗ trợ hai màn hình, có thể không khả dụng khi sử dụng phần cứng Meet để tham gia cuộc gọi Webex.

Đối với các nhu cầu về khả năng tương tác ngoài Cisco Webex, người dùng nên sử dụng Pexip. Pexip cho phép tham gia cuộc gọi Meet từ một loạt phần cứng của bên thứ ba, bao gồm cả các thiết bị cũ hơn có thể không hỗ trợ khả năng tương tác tích hợp sẵn. Tìm hiểu thêm về Pexip.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng tương tác của Webex trên phần cứng của Google Meet sẽ khả dụng trên các thiết bị theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp đơn vị tổ chức tại Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Cài đặt > Cài đặt thiết bị.

 • Người dùng cuối: khi tính năng này được bật bởi quản trị viên, người dùng có thể tham gia cuộc họp Webex từ thiết bị phần cứng của Google Meet bằng cách:

  • Tham gia cuộc gọi đặc biệt bằng cách chọn Tham gia cuộc họp bằng điều khiển từ xa, sau đó chọn Webex từ các tùy chọn thả xuống

  • Tham gia cuộc gọi đã lên lịch bằng cách thêm một phòng vào sự kiện với chi tiết cuộc họp Webex.

   • Lưu ý: các sự kiện lịch bắt nguồn từ bên ngoài Google Calendar phải được sao chép và điền thông tin chi tiết về phòng theo cách thủ công.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về khả năng tương tác của Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

 • Khả dPhiên bản phát hành:ụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Khả dụng đối với tất cả các thiết bị phần cứng được hỗ trợ của Google Meet chưa đến ngày hết hạn tự động cập nhật.

Nguồn: LVtech