Luôn cập nhật các tệp Drive được chia sẻ bằng email thông báo tự động

Tháng 6 11, 2024


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một tính năng mới giúp người dùng theo dõi các tệp Drive được chia sẻ thông qua thông báo email mới.

Nếu người dùng không hoạt động trên Drive trong 7 ngày và có nhiều tệp được chia sẻ chưa được xem, Google sẽ gửi email nhắc nhở tóm tắt các tệp. Điều này đặc biệt hữu ích nếu người dùng đang có một tuần bận rộn hoặc nếu người dùng vừa quay lại làm việc sau thời gian nghỉ ngơi.

Email thông báo sẽ bao gồm thông tin về các tệp chưa xem đã được chia sẻ và liên kết tới “Xem thêm hoạt động” trên trang Hoạt động Drive.

Stay on top of shared Drive files with automatic digest emails

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng sẽ tự động nhận được email nếu không hoạt động trên Drive trong 7 ngày và có nhiều tệp được chia sẻ chưa được xem. Để điều chỉnh cài đặt cho thông báo email, hãy truy cập email thông báo > cuộn xuống chân trang > nhấp vào “hủy đăng ký tại đây”. Người dùng cũng có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập drive.google.com > Cài đặt > Thông báo > “Nhận bản tóm tắt về các tệp gần đây được chia sẻ với bạn qua thông báo của Drive".

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech