Tin cập nhật tuần từ 3-9/6/2024

Tháng 6 10, 2024


Chuyển đổi giữa chế độ chỉnh sửa, xem và nhận xét trong Google Slides

Google đang giúp người dùng chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau trong Google Slides dễ dàng hơn. Ví dụ: nếu người dùng muốn ẩn nhận xét trong bản trình bày hoặc tránh các chỉnh sửa vô tình, người dùng có thể chuyển sang chế độ xem. Việc chọn chế độ nhận xét sẽ ẩn tất cả các tùy chọn liên quan đến chỉnh sửa nhưng vẫn cho phép người dùng đọc và thêm nhận xét. Để thay đổi chế độ, hãy điều hướng đến Xem > Chế độ > chọn một chế độ

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào  ngày 20/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi chế độ xem trên Google Slides.

 


Cuộn và thu phóng trong khi trình bày trong Google Meet

Khi đang thuyết trình trong Google Meet, giờ đây người dùng có thể cuộn và phóng to hoặc thu nhỏ nội dung thuyết trình ngay từ Meet. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các thẻ, giúp tập trung hơn vào việc trình bày nội dung thuyết trình. 

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace. 

Tìm hiểu thêm về cách trình bày trong cuộc họp.

Nguồn: LVtech