Thêm nhật ký kiểm tra cho hoạt động Gemini của Google Workspace

Tháng 6 11, 2024


Tính năng mới:

Ngoài thông báo gần đây về nhật ký kiểm tra cho các hành động dựa trên Google API, Google giới thiệu thêm khả năng cho quản trị viên xem nhật ký kiểm tra mới trong Google Drive đối với hoạt động do Gemini kích hoạt cho Google Workspace.

Ví dụ: nếu Gemini cho Google Workspace truy cập dữ liệu từ một tập hợp tệp để phản hồi truy vấn của người dùng, thì sự kiện "đã truy cập nội dung mục" sẽ được tạo cho từng tệp được truy cập trong sự kiện nhật ký Drive.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Những nhật ký kiểm tra mới này giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về cách ứng dụng Gemini dành cho Google Workspace và Gemini tận dụng nội dung từ Drive, mang lại khả năng hiển thị chi tiết về bảo mật và tuân thủ.

Gemini tận dụng nội dung Drive để cung cấp nhiều phản hồi được cá nhân hóa hơn dựa trên lời nhắc của người dùng. Những nhật ký này tập trung vào các trường hợp Gemini thay mặt người dùng truy cập cụ thể vào các tệp Drive để thực hiện yêu cầu của họ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với Google Workspace:

  • Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium.

Nguồn: LVtech