Luôn cập nhật với hai thẻ mới Sản phẩm cập nhật và Cảnh báo trong Admin console

Tháng 11 17, 2021


Tính năng mới:

Google sẽ thêm hai thẻ mới vào trang chủ Admin console:

  • Cập nhật sản phẩm: hiển thị các bài đăng mới nhất từ Google Workspace Updates.

  • Cảnh báo: hiển thị các cảnh báo gần đây về tài khoản cụ thể từ trung tâm cảnh báo

Những thẻ mới này giúp tổ chức luôn cập nhật các bản cập nhật và cải tiến sản phẩm mới nhất của Google Workspace cùng với việc dễ dàng truy cập vào các thông báo bảo mật và quản trị mới— tập hợp thông tin quan trọng để có trải nghiệm năng động và sâu sắc hơn.

Trang chủ Admin console, hiện có thẻ Cảnh báo và Cập nhật sản phẩm

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trước đây, chỉ có thể truy cập các bản cập nhật về các bản phát hành và cập nhật tính năng Google Workspace mới bằng cách truy cập hoặc đăng ký Google Workspace Updates, nhưng giờ đây quản trị viên có thể truy cập trực tiếp các bài đăng gần đây từ Admin console.

Trước khi có thay đổi này, để xem các thông báo mới nhất của trung tâm cảnh báo, quản trị viên cần phải điều hướng đến trung tâm cảnh báo để kiểm tra các thông báo mới. Giờ đây, những thông báo này cũng sẽ hiển thị trực tiếp từ trang chủ.

Hy vọng những thẻ này làm cho Admin console trở thành một nơi tập trung hơn nữa cho tất cả thông tin cần để quản lý tốt nhất.

Thông tin chi tiết:

Thẻ cập nhật Google Workspace

Thẻ này sẽ hiển thị các bài đăng mới nhất từ Google Workspace Updates

  • Nhấp vào một thông báo sẽ mở bài đăng để biết thêm thông tin

  • Nhấp vào 'Xem tất cả' sẽ mở Google Workspace Updates

Xin lưu ý rằng thẻ này hiện chỉ khả dụng bằng tiếng Anh.

Thẻ cập nhật sản phẩm mới

Thẻ cảnh báo

Thẻ này sẽ tự động cập nhật các cảnh báo mới nhất từ Trung tâm cảnh báo của Admin console.

  • Nhấp vào một cảnh báo riêng lẻ sẽ mở chi tiết của cảnh báo

  • Nhấp vào "Xem trung tâm cảnh báo" sẽ mở trung tâm cảnh báo để có xem tổng quan về mở tất cả các cảnh báo

Lưu ý rằng thẻ sẽ chỉ hiển thị mở cảnh báo với trạng thái "Chưa bắt đầu" hoặc "Đang xử lý". Cảnh báo “Đã đóng” sẽ không được hiển thị, nhưng có thể được truy cập trong trung tâm cảnh báo bằng cách sử dụng bộ lọc trạng thái “đã đóng”.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách tạo cảnh báo tùy chỉnh.

Thẻ cảnh báo mới

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: thẻ cập nhật Sản phẩm khả dụng đối với tất cả các quản trị viên và có thể được mở rộng hoặc thu gọn. Thẻ Cảnh báo chỉ khả dụng đối với quản trị viên có đặc quyền trung tâm cảnh báo với cùng các tùy chọn mở rộng hoặc thu gọn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các đặc quyền của trung tâm cảnh báo.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech