Thông tin về việc người dùng sẽ tham gia một cuộc họp ảo hay trực tiếp đã khả dụng trên Gmail

Tháng 11 16, 2021


Tóm tắt:

Vào tháng 7 năm nay, Google đã giới thiệu các tùy chọn trả lời mới cho lời mời trên Calendar để Google Calendar linh hoạt hơn trong môi trường làm việc kết hợp. Hiện Google đang thêm chức năng tương tự này vào RSVP trong Gmail.

Tùy chọn RSVP mới trong Gmail

Với các tùy chọn RSVP này, người dùng có thể cho biết cách dự định tham gia một cuộc họp — trực tiếp hay trực tuyến. Sau đó, cả người tổ chức và khách mời sẽ có thể xem chi tiết sự kiện mà những người tham dự đang lên kế hoạch tham dự cuộc họp như thế nào. Điều này sẽ giúp những người tham dự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc  họp.

Lưu ý rằng nếu chọn các tùy chọn RSVP mới, các chi tiết về phương pháp tham gia (ví dụ: “tham gia ảo”) sẽ không được chia sẻ với các liên hệ trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/11/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech