Cập nhật tiến trình chuyển đổi Google Sites cổ điển

Tháng 11 17, 2021


Tính năng mới:

Vào năm 2017, Google đã thông báo rằng sẽ thay thế Google Sites cổ điển bằng Google Sites mới. Google đang mở rộng tiến trình đã thông báo trước đó để giúp quá trình di chuyển dễ dàng hơn cho khách hàng của Google Workspace. Thời gian thay đổi mới là:

 • Bắt đầu từ ngày 1/6/2022 (trước đó là ngày 1/12/ 2021): người dùng sẽ không thể chỉnh sửa bất kỳ Trang web cổ điển nào.

 • Bắt đầu từ ngày 1/7/2022 (trước đó là ngày 01/01/2022): trang web cổ điển sẽ không thể xem được nữa trừ khi đã được chuyển đổi sang Google Sites mới.

Ngoài ra, công cụ chuyển đổi hàng loạt trong Trình quản lý trang web cổ điển sẽ tạm thời không khả dụng khi Google thực hiện các cải tiến về độ trung thực của chuyển đổi đối với cài đặt trang web. Google sẽ cập nhật trang Google Workspace Known Issues khi tính năng này được bật lại.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng cuối và quản trị viên vẫn có thể chuyển đổi từng Sites cổ điển sang Google Sites mới và sử dụng các công cụ khác trong Trình quản lý Sites cổ điển để đẩy nhanh tiến độ trong quá trình di chuyển.

Lưu ý: việc thay đổi dòng thời gian này không ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

 • Người dùng cuối của Google Workspace:

  • Người dùng cần chuyển đổi từ Sites cổ điển sang mới theo dòng thời gian mới đã nêu ở trên. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách chuyển đổi một Trang cổ điển thành một Trang mới.

  • Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, Google đề xuất các phương án hay nhất sau đây khi di chuyển các trang web:

   • Tạo kho lưu trữ Sites cổ điển trong Trình quản lý Sites cổ điển để có thể tham khảo, nếu cần.

   • Vì cài đặt chia sẻ hoạt động trong Sites mới khác với trong Sites cổ điển, hãy luôn kiểm tra cài đặt chia sẻ sau khi chuyển đổi:

    • Kiểm tra để đảm bảo rằng đang chia sẻ với người dùng mong muốn trước khi xuất bản.

    • Kiểm soát xem các cộng tác viên có thể chia sẻ trang web với những người dùng khác hoặc xuất bản trang web trong cài đặt chia sẻ hay không.

     • Lưu ý: gần đây, Google đã thay đổi cách cài đặt này được đặt trong quá trình chuyển đổi. Tất cả các trang web được chuyển đổi bây giờ sẽ bị vô hiệu hóa cài đặt này.

    • Nếu tùy chọn chia sẻ Sites cổ điển trong miền khác với quyền chia sẻ trên Drive, hãy xác nhận rằng quyền truy cập được đặt chính xác cho bất kỳ người dùng bên ngoài miền.

 • Người dùng cuối có tài khoản Google cá nhân: cập nhật thời gian này không áp dụng cho người dùng sử dụng Google Sites bằng tài khoản cá nhân - hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về dòng thời gian chuyển đổi từ Sites cổ điển sang Sites mới.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech