Lưu ảnh trực tiếp từ Gmail vào Google Photos bằng nút “Lưu vào ảnh”

Tháng 6 02, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, khi người dùng nhận được tập tin đính kèm ảnh trong thư Gmail, người dùng có thể lưu tập tin đó trực tiếp vào Google Photos bằng nút "Lưu vào Ảnh”. Người dùng sẽ thấy bên cạnh nút “Thêm vào Drive” hiện có trên tập tin đính kèm và trong khi xem trước tập tin đính kèm hình ảnh. Hiện tại, tính năng này chỉ khả dụng đối với ảnh JPEG.

Nút “Lưu vào Ảnh” từ tập tin đính kèm trong Gmail

Sử dụng tùy chọn “Lưu vào Ảnh” trong khi xem trước hình ảnh trong Gmail

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng mới này giúp người dùng không phải tải xuống tập tin đính kèm ảnh từ thư Gmail để sau đó sao lưu chúng vào Google Photos theo cách thủ công.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Để có ảnh đủ điều kiện, người dùng có thể chọn nút "Lưu vào ảnh" cùng với tùy chọn tương tự như "Thêm vào Drive". Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tải tập tin và thư mục lên Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng hả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech