[Lưu ý] Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, Google sẽ vô hiệu hóa tính năng chỉnh sửa trên các trang web tạo bằng Google Sites cũ

Tháng 10 21, 2021


Xin chào Quản trị viên Google Workspace!

Như đã thông báo vào tháng 8 năm 2020 và tháng 4 năm 2021, người dùng sẽ không thể tạo trang web bằng Sites cũ được nữa. Hãy bật tính năng tạo trang web bằng Google Sites mới cho người dùng ngay hôm nay.

Google gửi thư này nhằm nhắc nhở rằng các trang web tạo bằng Google Sites cũ sẽ có những thay đổi sau:

 • Kể từ ngày 1/12/2021, người dùng trong (các) miền sẽ không thể chỉnh sửa các trang web tạo bằng Google Sites cũ được nữa.

 • Kể từ ngày 1/1/2022, người dùng sẽ không xem được các trang web tạo bằng Google Sites cũ, trừ khi các trang đó được chuyển sang Google Sites mới.

Nếu muốn người dùng vẫn xem được nội dung trên các trang web tạo bằng Google Sites mà không bị gián đoạn, cần di chuyển mọi trang web (được tạo bằng Google Sites cũ) hiện có chậm nhất là vào ngày 31/12/2021. Xem tiến trình chuyển đổi ở bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.

Tôi cần biết điều gì?

Trong năm 2016, Google đã phát hành Google Sites phiên bản cập nhật để giúp người dùng tạo trang web khi không có kỹ năng lập trình, tối ưu hóa trên thiết bị di động và máy tính, cũng như cùng xây dựng một trang web bằng tính năng cộng tác theo thời gian thực. Trong năm 2017, Google đã thông báo về việc thay thế Sites cũ bằng sản phẩm Google Sites mới. Google đã chia sẻ chi tiết hơn về tiến trình chuyển đổi vào tháng 8/2020 và gửi thông báo nhắc nhở vào tháng 4/2021.

Sau đây là thông tin về tiến trình chuyển đổi còn lại:

 • Kể từ ngày 1/12/ 2021: Google sẽ vô hiệu hóa tính năng chỉnh sửa các trang web tạo bằng Google Sites cũ.

 • Kể từ ngày 1/1/2022: mọi trang web tạo bằng Google Sites cũ còn lại sẽ tự động được chuyển đổi như sau:

  • Tải xuống dưới dạng tập tin lưu trữ và lưu vào Google Drive của chủ sở hữu trang web.

  • Thay thế bằng một bản nháp trong Google Sites mới để chủ sở hữu trang web xem xét và xuất bản.

 • Sau khi quá trình này được áp dụng cho một trang web nhất định: khi tìm cách truy cập vào trang web tạo bằng Google Sites cũ đó, quản trị viên hoặc người dùng sẽ không xem được nội dung trang web nữa nếu trang web chưa được xuất bản trong Google Sites mới.
  Lưu ý: Google dự kiến sẽ cần tối đa 3 tháng để hoàn tất quá trình chuyển đổi tất cả các trang web tạo bằng Google Sites cũ còn lại. Quản trị viên sẽ nhận được thông báo sau khi Google hoàn tất quá trình chuyển đổi. Trong thời gian chuyển đổi, quản trị viên và người dùng sẽ vẫn có thể thao tác trên các trang web tạo bằng Google Sites cũ còn lại.

Quan trọng: một số trang web có thể sẽ không tự động được thay thế bằng bản nháp trang web tạo bằng Google Sites mới do giới hạn về số lượng trang hoặc các yếu tố khác. Vui lòng xem bài viết này trong trung tâm trợ giúp để biết trang web của tổ chức hay người dùng có chịu ảnh hưởng hay không và hành động trước ngày 31/12/2021.

Xem tính năng mới trong Google Sites.

Việc cần làm

Sử dụng Trình quản lý Google Sites cũ để giúp người dùng chuyển đổi. Bảng điều khiển này sẽ giúp làm được những việc sau:

 • Xem tất cả các trang web được tạo bằng Google Sites cũ trong miền.

 • Chuyển đổi, lưu trữ hoặc xóa trang web.

 • Cập nhật chủ sở hữu.

 • Vô hiệu hóa tính năng chỉnh sửa trên các trang web cụ thể.

 • Xuất bản báo cáo tóm tắt về các trang web tạo bằng Google Sites cũ sang Google Trang tính để quản lý dự án.

Nếu không có hành động nào, thì các thay đổi được nêu trong tiến trình chuyển đổi ở trên sẽ tự động áp dụng cho miền. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình này, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google Sites.

Làm cách nào để yêu cầu trợ giúp?

Nếu có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace LVtech.

Trân trọng!

LVtech