Dễ dàng thêm vào Google Docs với trình đơn mới @"Mọi người"

Tháng 10 21, 2021


Tính năng mới:

Là một phần trong sứ mệnh xây dựng công việc trong tương lai, canvas thông minh cho phép các cách thức mới để cộng tác trong Google Workspace. Điều này bao gồm các chip thông minh, cho phép người dùng thêm các khối xây dựng tương tác để kết nối mọi người, nội dung và sự kiện thành một trải nghiệm liền mạch.

Giờ đây, Google đã thêm một trình đơn chèn “Mọi người” để dễ dàng thêm những thứ như bảng và hình ảnh, ngoài các chip thông minh, trực tiếp vào trong Google Docs. Chỉ cần nhập “@” và người dùng sẽ thấy danh sách các tập tin, mọi người, cuộc họp được đề xuất cũng như các yếu tố nội dung và định dạng khác nhau để chèn vào công việc. Người dùng cũng có thể tìm kiếm tất cả các thành phần khả dụng.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Một cách nhanh chóng và đơn giản để thêm các yếu tố phong phú vào nội dung, trình đơn @ “Mọi người” giúp người dùng dễ dàng xem trước và đọc các tài liệu liên quan, tìm các cuộc họp liên quan và các bên liên quan, thêm bảng và hình ảnh, v.v... trực tiếp từ Google Docs

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm các mục bằng menu @.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/10/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 01/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech