Mã hóa phía máy khách trong Gmail hiện khả dụng trên thiết bị di động

Tháng 9 30, 2023


Tính năng mới:

Google đang mở rộng tính năng mã hóa phía máy khách trong Gmail sang các thiết bị Android và iOS để người dùng có thể đọc và viết thư được mã hóa trực tiếp từ thiết bị của mình. Điều này cho phép người dùng làm việc với dữ liệu nhạy cảm nhất từ mọi nơi trên thiết bị di động trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ và quy định. Ứng dụng Gmail dành cho thiết bị di động hỗ trợ thư được mã hóa nguyên bản nên người dùng không cần tải xuống nhiều ứng dụng hoặc điều hướng đến cổng bên ngoài để truy cập thư được mã hóa.

 

Mặc dù Workspace mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và đang truyền bằng cách sử dụng các thư viện mật mã bảo mật theo thiết kế, nhưng tính năng mã hóa phía máy khách đảm bảo rằng người dùng có toàn quyền kiểm soát các khóa mã hóa và quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Mã hóa phía máy khách đảm bảo dữ liệu nhạy cảm trong nội dung email và tệp đính kèm không thể bị máy chủ Google giải mã được — người giữ quyền kiểm soát các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng để truy cập vào các khóa đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo ban đầuWorkspace blog.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Quản trị viên sẽ cần kích hoạt ứng dụng khách Android và iOS trong giao diện quản trị CSE để người dùng có quyền truy cập. Điều này có thể được thực hiện trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi tới Bảo mật > Kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách > Cấu hình nhà cung cấp danh tính.

  • Người dùng cuối: Để thêm mã hóa phía máy khách vào bất kỳ thư nào, hãy nhấp vào biểu tượng khóa và chọn mã hóa bổ sung, sau đó soạn thư và thêm tệp đính kèm như bình thường. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng mã hóa phía máy khách cho Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard

Nguồn: LVtech