Mẫu email nháp mới trong Google Docs

Tháng 3 18, 2022


Tóm tắt:

Google đang giúp người dùng dễ dàng cộng tác trên bản nháp email trong Docs với mẫu bản nháp email mới. Người dùng có thể đề cập đến những người trong trường người nhận bằng cách sử dụng menu @ mà không cần phải nhớ địa chỉ email của họ và cộng tác trên nội dung thư bằng cách sử dụng nhận xét và đề xuất. Khi đã sẵn sàng để gửi, chỉ cần nhấp vào nút được hiển thị ngay cạnh bản nháp email. Cửa sổ soạn thư trong Gmail sẽ bật lên, với các trường email (chủ đề, tới, cc, bcc và nội dung) được điền tự động dựa trên bản nháp email trong tài liệu.

Tạo mẫu dự thảo email

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Để chèn một mẫu email, hãy chuyển đến Chèn (Insert) > Tạo khối (Building Blocks) > Bản nháp email (Email draft).

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với hả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech