Tính năng giảm nhiễu nền hiện khả dụng cho các thiết bị phần cứng của Google Meet

Tháng 3 17, 2022


Tính năng mới:

Google trình làng khả năng khử tiếng ồn dựa trên phần mềm vào các thiết bị phần cứng sau của Google Meet:

Xem video này để tìm hiểu thêm về cách khử tiếng ồn trong Google Meet.

Ngoài ra, Google đã thêm một kiểm soát quản trị viên mới cho phép chỉ định bật hay tắt tính năng khử tiếng ồn khi bắt đầu mỗi cuộc gọi.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng

Để giúp hạn chế sự phân tâm trong cuộc gọi điện video, thiết bị Google Meet có thể loại bỏ các tiếng ồn xung quanh như tiếng đánh máy, tiếng đóng cửa hoặc âm thanh của một công trường gần đó. Loại bỏ tiếng ồn giúp thực hiện cuộc gọi hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt sự phân tâm có thể chuyển hướng sự chú ý khỏi nội dung cuộc họp.

Thông tin chi tiết:

  • Loại bỏ tiếng ồn không khả dụng đối với Series One Meet Compute Systems. Series One Meet Compute Systems sẽ chỉ sử dụng "True Voice" để khử tiếng ồn, yêu cầu phải có Series One Smart Audio Bar hoặc Series One Mic Pod

  • Cài đặt quản trị viên để quản lý tính năng khử tiếng ồn sẽ không thay đổi hoạt động của các thiết bị SeriesOne tại thời điểm khởi chạy này. Điều này sẽ được thực hiện trong những tuần tới, vui lòng theo dõi cập nhật từ Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

Cài đặt Admin console trên mỗi thiết bị để kiểm soát loại bỏ tiếng ồn cho mỗi cuộc gọi

Cài đặt trên từng thiết bị để kiểm soát loại bỏ tiếng ồn khi đang gọi điện

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các khách hàng của Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning, Education Standard và Education Plus, cũng như các khách hàng G Suite Business và Basic.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials và Nonprofits.

Nguồn: LVtech