Mở rộng bong bóng tin nhắn trong Google Chat sang thiết bị iOS

Tháng 11 30, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 9, Google đã giới thiệu bong bóng tin nhắn trong Google Chat trên web và Android, cho phép người dùng dễ dàng phân biệt tin nhắn đến và tin nhắn đi trong luồng tin nhắn Chat. Hôm nay, Google sẽ mở rộng bong bóng tin nhắn cho thiết bị iOS.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng:

  • Mỗi tin nhắn đến sẽ có một bong bóng tin nhắn độc lập được căn chỉnh về một phía với nền đồng màu

  • Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ có một bong bóng tin nhắn độc lập được căn chỉnh sang phía bên kia với nền màu khác nhau

Expanding message bubbles in Google Chat to iOS devices

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào. Người dùng sẽ tự động thấy những cập nhật này trong trải nghiệm web và thiết bị di động trong vài tuần tới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech