Mở rộng khả năng phát hiện tỷ lệ sử dụng cho các thiết bị phần cứng của Google Meet

Tháng 12 25, 2021


Tính năng mới:

Google đang mở rộng đáng kể khả năng phát hiện tỷ lệ sử dụng trên các thiết bị phần cứng của Google Meet ngoài các thiết bị Series One. Khi được bật:

 • Tính năng đếm số lượng hiện sẽ được hỗ trợ trên tất cả các máy ảnh đủ điều kiện.

  • Lưu ý: đối với sự cố đang diễn ra, không liên quan đến máy ảnh Logitech PTZ Pro 2. Quản trị viên có thể muốn tránh bật tính năng phát hiện tỷ lệ sử dụng trên các thiết bị có các camera này cho đến khi điều này được giải quyết.

 • Tính năng đếm số lượngi hiện cũng sẽ khả dụng trên các máy ảnh không được hỗ trợ (mặc dù tính năng này không được hỗ trợ chính thức).

Ngoài ra, Google đã sắp xếp hợp lý bảng điều khiển Thông tin chi tiết về phòng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên hiện có thể truy cập trực quan hóa dữ liệu mới về:

 • Mức sử dụng phòng, dựa trên dữ liệu về sức chứa thực tế và sức chứa của phòng

 • Mức sử dụng thiết bị, dựa trên việc phần cứng Google Meet trong phòng có đang thực hiện cuộc gọi hay không

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, hỗ trợ đếm tỷ lệ lấp đầy chỉ khả dụng trên Series One Smart Camera và Series One Smart Camera XL. Bản cập nhật mở rộng khả năng này cho một số lượng lớn hơn các máy ảnh trong nhóm phần cứng, giúp quản trị viên có cái nhìn tổng quan hơn về việc sử dụng phòng khi được bật.

Bảng điều khiển thông tin chi tiết về Phòng được cập nhật giúp quản trị viên dễ dàng truy cập dữ liệu và thông tin chi tiết cần thiết cho việc lập kế hoạch, đặc biệt là để hỗ trợ các giao thức giao tiếp từ xa và quyết định mua thiết bị. Google đã thêm các biểu đồ riêng biệt cho các khoảng thời gian đã đặt trước và chưa đặt trước. Các biểu đồ này có thể giúp quản trị viên đánh giá mức độ sử dụng phòng và thiết bị trong thời gian các phòng được lên lịch sử dụng so với thời điểm ccác phòng thực sự chưa được đặt trước (tức là các cuộc họp đột xuất).

Những thông tin chi tiết này có thể giúp quản trị viên trả lời các câu hỏi về cách người dùng trong tổ chức đang sử dụng các phòng và thiết bị trong nhóm phần cứng, chẳng hạn như:

 • Bao nhiêu phần trăm số phòng luôn vượt quá công suất?

 • Phòng và tòa nhà nào đang được đặt và được sử dụng thường xuyên nhất?

 • Người dùng có bị phát hiện trong phòng khi họ chưa đặt trước không?

 • Có cần chia một số phòng công suất cao chưa sử dụng hết thành các phòng nhỏ hơn không?

 • Bao nhiêu phần trăm cuộc họp sử dụng thiết bị phần cứng của Google Meet?

 • Các phòng có thiết bị phần cứng của Google Meet có được đặt / có được sử dụng hơn các phòng không có thiết bị phần cứng của Google Meet không?

 • Có cần thêm thiết bị phần cứng Google Meet không?

Truy cập bài viết trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về trải nghiệm cập nhật trên trang tổng quan Thông tin chi tiết.

Thông tin chi tiết:

Khi bật tính năng đếm sốlượng trên máy ảnh không được hỗ trợ, quản trị viên nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất về các đặc điểm tính năng hoạt động của máy ảnh. Nói chung, quản trị viên nên thử nghiệm tính năng này trên các máy ảnh không được hỗ trợ trước khi bật rộng rãi trong nhóm phần cứng.

Lưu ý rằng tính năng phát hiện tỷ lệ sử dụng vẫn yêu cầu máy ảnh phải được kết nối với thiết bị được hỗ trợ. Các thiết bị đã hết tuổi thọ sẽ không hỗ trợ phát hiện tỷ lệ sử dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Phát hiện tỷ lệ sử  dụng là một tính năng chọn tham gia ở cấp thiết bị riêng lẻ. Để bật tính năng phát hiện tỷ lệ sử dụng, quản trị viên có thể thực hiện việc này riêng lẻ từ trang Chi tiết thiết bị hoặc từ trang Danh sách thiết bị cho tối đa 50 thiết bị cùng một lúc bằng cách chọn và sử dụng tác vụ hàng loạt. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng phát hiện tỷ lệ sử dụng.

  • Cần có đặc quyền về thông tin chi tiết về phòng để truy cập trang tổng quan Thông tin chi tiết về phòng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Tòa nhà và tài nguyên > Trang tổng quan thông tin chi tiết về phòng. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chỉ định các đặc quyền về thông tin chi tiết về Phòngtheo dõi việc sử dụng phòng và thiết bị bằng phần cứng Meet.

 • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

Mở rộng tính năng hỗ trợ phát hiện tỷ lệ sử dụng:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

Cập nhật trang tổng quan thông tin chi tiết về Phòng:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/1/2021.

Phiên bản phát hành:

Phát hiện tỷ lệ sử dụng

 • Khả dụng đối với Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Bảng điều khiển thông tin chi tiết về Pphòng

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech