Sử dụng màn hình được kết nối với phần cứng Google Meet làm bảng chỉ dẫn kỹ thuật số

Tháng 12 25, 2021


Tính năng mới:

Google đang cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách hiển thị trình bảo vệ màn hình trên thiết bị phần cứng Google Meet, cho phép quản trị viên sử dụng màn hình làm bảng chỉ dẫn kỹ thuật số. Cụ thể, quản trị viên hiện có thể cài đặt:

 • Bất kỳ URL nào có thể truy cập công khai để hiển thị khi thiết bị không được sử dụng,

 • Số phút không hoạt động trước khi trình bảo vệ màn hình hiển thị,

 • Trình bảo vệ màn hình cuộc họp tiếp theo sẽ bị loại bỏ.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Tại sao quan trọng:

Bản cập nhật này cho phép quản trị viên tùy chỉnh nội dung thiết bị phần cứng Google Meet hiển thị khi không sử dụng. Ví dụ: có thể sử dụng tính năng này để hiển thị bảng chỉ dẫn của doanh nghiệp/tổ chức hoặc xuất bản các trang trình bày lên web và các trang trình bày này có thể được truy cập công khai để chia sẻ nội dung tùy chỉnh trên nhóm phần cứng.

Lưu ý: trình bảo vệ màn hình là không tương tác — việc chạm vào bộ điều khiển cảm ứng hoặc sử dụng điều khiển từ xa sẽ khiến trình bảo vệ màn hình bị loại bỏ và thiết bị sẽ quay lại hiển thị chương trình làm việc trên trang chủ.

Thông tin chi tiết:

Trong một số trường hợp, tính năng này có thể xung đột với tính năng tiết kiệm năng lượng trên các thiết bị phần cứng Meet. Để đảm bảo rằng trình bảo vệ màn hình tùy chỉnh hiển thị, hãy đảm bảo cài đặt hiển thị là hoạt động trong giờ làm việc trong đơn vị tổ chức. Truy cập bài viết trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hiển thị hình ảnh trình bảo vệ màn hình tùy chỉnh.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được định cấu hình ở cấp đơn vị tổ chức trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Thiết bị > Phần cứng Google Meet > Cài đặt > Cài đặt thiết bị. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hiển thị hình ảnh trình bảo vệ màn hình tùy chỉnh.

  • Lưu ý: nếu không có hành động nào được thực hiện, phần cứng Google Meet sẽ tiếp tục ở chế độ mặc định hiển thị trình bảo vệ màn hình biểu trưng Google Meet sau 120 phút không hoạt động và sẽ bị loại bỏ 10 phút trước cuộc họp tiếp theo.

 • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và G Suite Business có thiết bị phần cứng của Google Meet.

Nguồn: LVtech