Nâng cao khả năng soạn thảo trong Google Docs bằng Proofread, hiện khả dụng với Duet AI đối với Workspace

Tháng 9 05, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Google Docs cung cấp một số khả năng hiện có để giúp soạn thảo nhanh hơn và tự tin hơn, chẳng hạn như đề xuất ngữ pháp, soạn thư thông minh và trả lời thông minh. Hôm nay, Google sẽ giới thiệu thế hệ gợi ý viết tiếp theo, được hỗ trợ bởi AI: Proofread.

Ngoài chính tả và ngữ pháp, Proofread sẽ cung cấp danh sách các đề xuất có thể xem xét và chấp nhận, bao gồm:

  • Sự súc tích: những gợi ý để làm cho bài viết ngắn gọn hơn

  • Giọng nói tích cực: những gợi ý giúp bài viết rõ ràng hơn với người đọc

  • Cách diễn đạt: các gợi ý để làm cho từ ngữ nghe sinh động hơn hoặc trang trọng hơn trong ngữ cảnh

  • Tách câu: gợi ý chia nhỏ các câu phức tạp để bài viết dễ đọc hơn

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Proofread là cải tiến mới nhất giúp người dùng soạn nội dung chất lượng cao dễ dàng và nhanh chóng hơn trong Google Docs, có thể giúp cải thiện tính ngắn gọn và làm cho tài liệu rõ ràng và dễ đọc hơn. Những đề xuất này không xâm phạm và sẽ không làm lộn xộn tài liệu khi soạn thảo và cộng tác — người dùng có thể dễ dàng xem lại tất cả đề xuất trực tiếp từ thanh bên Proofread bất cứ khi nào sẵn sàng và quyết định những đề xuất nào phù hợp nhất để chấp nhận. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh các loại đề xuất sẽ thấy thông qua tùy chọn bộ lọc, giúp đảm bảo cung cấp những đề xuất phù hợp nhất.

Thông tin chi tiết:

Nếu hiện đang tham gia thử nghiệm alpha đối với Proofread, người dùng sẽ cần mua tiện ích bổ sung Duet AI cho Workspace Enterprise để tiếp tục sử dụng tính năng này. Nếu không, sẽ không thể truy cập tính năng này nữa kể từ ngày 29/8/2023.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Sẽ có một chấm xanh bên cạnh biểu tượng này khi có gợi ý viết cho tài liệu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/8/2023.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech