Mở rộng tính năng khử tiếng ồn trong Google Meet cho nhiều thiết bị hơn

Tháng 3 01, 2023


Tóm tắt:

Để hạn chế sự phân tâm trong các cuộc họp, Google Meet cung cấp tính năng khử tiếng ồn để lọc các tiếng ồn xung quanh như tiếng đóng cửa hoặc âm thanh của công trường xây dựng gần đó. Bắt đầu từ hôm nay, tính năng khử tiếng ồn:

 • Khả dụng cho người dùng có tài khoản Google cá nhân trên nhiều loại thiết bị di động Android.

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard.

 • Được bật theo mặc định cho các thiết bị của bên thứ ba kết nối với Meet bằng Pexip.

Việc mở rộng chức năng này giúp thực hiện các cuộc gọi hiệu quả hơn bằng cách giảm sự phân tâm trên nhiều loại thiết bị hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

 • Người dùng cuối:

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật/tắt tính năng lọc tiếng ồn khỏi cuộc họp trên Google Meet.

  • Nếu đang tham gia bằng tài khoản Workspace, thì phiên bản Workspace của người tổ chức cuộc họp sẽ xác định trạng thái mặc định. Người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng này từ trình đơn cài đặt.

  • Nếu đang tham gia cuộc họp trên thiết bị Android bằng tài khoản Google cá nhân, tính năng khử tiếng ồn sẽ bị TẮT theo mặc định

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/2/2023.

Nguồn: LVtech