Bắt đầu từ ngày 13/3/2023, tất cả Space mới tạo trong Google Chat sẽ được tạo theo chuỗi

Tháng 3 01, 2023


Tính năng mới: 

Như đã thông báo trước đây, Google đang hợp lý hóa cách tổ chức các cuộc trò chuyện trong Google Chat. Kể từ ngày 13/3/2023, tất cả Space mới tạo trong Google Chat sẽ được tạo theo chuỗi. Người dùng sẽ không còn tùy chọn sắp xếp theo chủ đề hội thoại, trong đó các tin nhắn và câu trả lời liên quan được nhóm lại với nhau trong cửa sổ hội thoại chính. Các Space hiện có được tổ chức theo chủ đề cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục hoạt động như hiện nay.

Cuối năm nay, các Space hiện có được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện sẽ được chuyển sang trải nghiệm theo chuỗi mới — Google sẽ cung cấp thêm thông tin trên Workspace Updates blog và qua email tới quản trị viên chính trong miền trước khi có thay đổi này.

 

Space được tổ chức theo chủ đề hội thoại

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Spaces trong Google Chat có thể giúp người dùng giao tiếp với một nhóm người hoặc một tổ chức về một chủ đề, dự án hoặc sở thích chung. Google đã nghe từ người dùng rằng việc có hai tùy chọn khác nhau để sắp xếp Space của họ có thể gây nhầm lẫn. Để hợp lý hóa trải nghiệm người dùng và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, Google đang tập trung vào mô hình mà hầu hết người dùng ưa thích: phân luồng nội dòng. Với chuỗi nội tuyến, người dùng có thể trả lời bất kỳ tin nhắn nào và tạo một cuộc thảo luận riêng tách biệt khỏi cuộc trò chuyện chính. Chủ đề nội tuyến có thể hữu ích khi người dùng muốn trả lời một tin nhắn cụ thể hoặc thảo luận sâu về một chủ đề mà không làm gián đoạn luồng của cuộc hội thoại chính.

Bảng chủ đề để tạo một cuộc thảo luận riêng tách biệt với cuộc hội thoại chính theo luồng

Space nội tuyến được sắp xếp hợp lý hơn, giúp người dùng dễ dàng hơn:

  • Quét và hiểu những gì đang được thảo luận trong Space

  • Duyệt qua tất cả các chủ đề thông qua bảng điều hướng chủ đề đang hoạt động

  • Tìm và theo dõi các chủ đề và cuộc hội thoại phù hợp nhất

Thông tin chi tiết:

Tất cả các không gian được tạo vào hoặc sau ngày 13/3/2023 sẽ được xâu chuỗi nội tuyến. Kể từ ngày đó, tùy chọn “Sắp xếp cuộc trò chuyện theo chủ đề” sẽ không còn hiển thị khi người dùng tạo mới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Business cũ. Không khả dụng đối với Nonprofits, cũng như G Suite Basic cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech