Mở rộng tính năng nhập liệu bằng giọng nói và phụ đề tự động sang các trình duyệt bổ sung

Tháng 5 25, 2024


Tính năng mới:

Hiện tại người dùng có thể chỉnh sửa tài liệu trong Google Docs hoặc chỉnh sửa ghi chú của người thuyết trình trong Google Slides bằng cách sử dụng giọng nói. Người dùng cũng có thể bật phụ đề tự động để hiển thị lời nói của diễn giả theo thời gian thực khi trình bày trong Slides. Những tính năng này trước đây chỉ khả dụng khi sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

 

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ mở rộng hỗ trợ tính năng nhập liệu bằng giọng nói và phụ đề cho các trình duyệt bổ sung, chẳng hạn như Edge và Safari. Khi người dùng bật tính năng nhập liệu bằng giọng nói hoặc chú thích, trình duyệt web sẽ kiểm soát dịch vụ chuyển giọng nói thành văn bản, xác định cách xử lý giọng nói và sau đó gửi dữ liệu văn bản tới Google Docs và Google Slides.

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

 

Tại sao quan trọng:

Lần ra mắt này mang lại nhiều tương tác người dùng toàn diện và dễ tiếp cận hơn trong Docs và Slides cho nhiều người dùng hơn.

 

Thông tin chi tiết:

Những tính năng này chỉ có sẵn trên máy tính để bàn.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:có thể kiểm soát trình duyệt web nào được hỗ trợ trong miền. Một số trình duyệt nhất định có thể cung cấp các biện pháp kiểm soát cấp trình duyệt để tắt API Web Speech.

  • Người dùng cuối:

    • Khi bật tính năng này lần đầu tiên, người dùng có thể thấy thông báo sau:

Expanding voice typing and automatic captions to additional browsers

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/5/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Personal và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech