Soạn thảo email, Docs, v.v. một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng Duet AI trong Google Docs và Gmail

Tháng 9 06, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Google sắp giới thiệu các tính năng soạn thảo được hỗ trợ bởi AI giúp người dùng nhanh chóng tinh chỉnh công việc hiện có hoặc giúp bắt đầu với nội dung mới trong Google Docs và Gmail bằng cách sử dụng Duet AI cho Google Workspace.

Trên web và thiết bị di động, người dùng có thể soạn thảo và trả lời thư trong Gmail. Khi chọn nút Giúp tôi soạn thảo, người dùng có thể chọn giữa các tùy chọn sau:

 • Soạn thảo bản nháp: sử dụng từ ngữ của riêng người dùng để mô tả thông điệp muốn soạn thảo. Giúp tôi soạn thảo cũng hiểu được ngữ cảnh của các tin nhắn trước đó trong chuỗi email để tạo ra các bản nháp trả lời có liên quan đến cuộc trò chuyện.

 • Chính thức hóa bản nháp: thay đổi giọng điệu của bản nháp để trang trọng hơn.

 • Xây dựng bản nháp: thêm chi tiết khác vào email để xây dựng dựa trên bản nháp.

 • Rút ngắn bản nháp: giảm độ dài của bản nháp email

 • Tôi cảm thấy May Mắn: giới thiệu những biến thể thú vị về giọng điệu và phong cách cho nội dung đã soạn thảo.

Cho dù đang sắp xếp một cuộc họp với khách hàng tiềm năng hay đang soạn lại email giới thiệu cho một thành viên nhóm mới, Giúp tôi soạn thảo trong Gmail giúp người dùng tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ công việc soạn thảo email tẻ nhạt và cung cấp giọng điệu cũng như phong cách phù hợp cho mọi dịp.

Duet AI in Gmail formalizing notes into a polished email.

Duet AI trong Gmail chính thức hóa các ghi chú thành một email tinh tế.

Khi sử dụng Giúp tôi soạn thảo trong Docs, người dùng chỉ cần nhập một vài từ mô tả chủ đề muốn viết và một bản nháp sẽ được tạo ngay lập tức. Người dùng có thể xem các đề xuất nếu cần và tinh chỉnh thêm nội dung được tạo bằng các tùy chọn sau:

 • Giọng điệu: thay đổi giọng điệu của nội dung trở nên bình thường hơn hoặc trang trọng hơn.

 • Tóm tắt: tạo bản tóm tắt cho toàn bộ tài liệu hoặc một phần.

 • Dấu đầu dòng: sử dụng dấu đầu dòng để thể hiện văn bản.

 • Xây dựng: thêm chi tiết khác để xây dựng trên văn bản được tạo.

 • Rút ngắn: làm cho nội dung ngắn gọn hơn bằng cách giảm độ dài.

 • Thử lại: nhận bản nháp được tạo khác dựa trên mô tả.

 • Tùy chỉnh: cung cấp hướng dẫn để tinh chỉnh nội dung được tạo.

Cho dù là nhà tuyển dụng đang soạn thảo bản mô tả công việc tùy chỉnh hay nhân viên kinh doanh đang soạn thảo một bản quảng cáo, tính năng Giúp tôi soạn thảo giúp tiết kiệm thời gian và công sức soạn thảo phiên bản đầu tiên của tài liệu bằng cách cho phép tập trung vào việc đưa ý tưởng vào cuộc sống.

Duet AI in Docs helping to write a job description.

Duet AI trong Docs giúp soạn thảo mô tả công việc.

Google cũng đang kết hợp sức mạnh của canvas thông minh với Giúp tôi soạn thảo bằng cách kết hợp các chip, biến và khối thông minh vào nội dung được tạo. Sự kết hợp này sẽ hữu ích nếu người dùng cần bao gồm thông tin như trạng thái hoặc thêm biến cho các chi tiết muốn tùy chỉnh như tên đồng nghiệp, chức danh công việc, v.v. Bằng cách cung cấp dữ liệu có cấu trúc và các lối tắt để thực hiện hành động khi tạo các kế hoạch hoặc thông báo toàn diện, bản cập nhật này sẽ giúp đi từ ý tưởng đến hoàn thành nhanh hơn nhiều mà không cần rời khỏi tài liệu.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Duet AI cho Google Workspace Enterprise.

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng không thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách viết bằng Duet AI trong Google Docssoạn thảo email bằng Duet AI.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech