Nâng cấp Hangouts lên Google Chat bắt đầu từ ngày 16/8, có tùy chọn không tham gia

Tháng 7 27, 2021


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 16/08/2021, Google sẽ bắt đầu nâng cấp những người dùng đã chọn cài đặt “Chat và Hangouts cổ điển” thành “Ưu tiên chat” trừ khi chọn không tham gia một cách rõ ràng. Những người dùng đã chọn “Chỉ trò chuyện”, “Ưu tiên chat” hoặc “Chỉ Hangouts cổ điển” hoặc người dùng đã tắt cả hai dịch vụ sẽ không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, cài đặt “Chat và Hangouts phiên bản cũ” cũng sẽ bị xóa đối với tất cả người dùng trong miền trừ khi quản trị viên chọn không tham gia nâng cấp.

Nếu có những người dùng bị ảnh hưởng trong miền, quản trị viên sẽ nhận được thông báo qua email bao hàm đầy đủ thông tin và bất kỳ hành động cần thiết nào cần được thực hiện.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Trừ khi chọn tuỳ chọn không tham gia, Google Chat sẽ thay thế Hangouts cổ điển là ứng dụng trò chuyện mặc định cho người dùng.

Bắt đầu từ cuối năm 2021, Hangouts cổ điển sẽ không còn được hỗ trợ nữa và tất cả những người dùng còn lại sẽ được chuyển sang Google Chat. Tìm hiểu thêm về tiến trình nâng cấp Google Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trước ngày 16/08/2021, có tùy chọn:

    • Chọn không tham gia di chuyển để giữ các cài đặt hiện tại.

    • Nâng cấp tất cả người dùng của miền lên "Ưu tiên Chat".

Nếu không thực hiện bất kỳ hành động nào, tất cả người dùng trong tổ chức đã chọn cài đặt “Chat và Hangouts cổ điển” sẽ được tự động nâng cấp lên “Ưu tiên chat” và cài đặt “Chat và Hangouts cổ điển” sẽ không thể truy cập được nữa. Google dự đoán quá trình di chuyển này sẽ mất khoảng hai tuần.

Không cần thực hiện hành động nào nếu không có người dùng nào trong miền đã chọn cài đặt dịch vụ “Chat và Hangouts cổ điển”.

Thông tin chi tiết:

Cài đặt “Chat và Hangouts cổ điển” sẽ bị xóa khỏi Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bất kể cài đặt quản trị viên đã chọn là gì, trừ khi quản trị viên chọn tuỳ chọn không tham gia.

Lịch sử cuộc trò chuyện: ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, các tin nhắn được gửi trong Hangouts cổ điển 1: 1 và các cuộc trò chuyện nhóm sẽ có sẵn trong Chat. Tìm hiểu thêm về Chat và khả năng tương tác của Hangouts cổ điển.

Gọi điện trực tiếp: Chat chưa hỗ trợ tính năng gọi điện trực tiếp giống như Hangouts cổ điển. Dự kiến tính năng gọi điện trực tiếp sẽ khả dụng cho Google Chat vào cuối năm nay - Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi tính năng đó khả dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/8/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business và Enterprise.

Nguồn: LVtech