Người quản lý Space hiện có thể xóa tin nhắn trong Google Chat

Tháng 5 09, 2022


Tóm tắt:

Trong Google Chat, người quản lý Space hiện có thể xóa tin nhắn từ những người dùng khác trong một không gian theo chuỗi. Tính năng này sẽ cho phép người quản lý Space dễ dàng kiểm duyệt và loại bỏ bất kỳ nội dung nào không liên quan hoặc không phù hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa Space cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: di chuột qua tin nhắn và chọn tùy chọn “Xóa tin nhắn”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech