Giao diện người dùng được cải tiến để chia sẻ vị trí làm việc trong Google Calendar

Tháng 5 11, 2022


Tóm tắt:

Vào tháng 8/2021, Google cung cấp cho người dùng khả năng chia sẻ nơi họ đang làm việc trực tiếp trên lịch. Bản cập nhật này cải thiện tính năng vị trí làm việc bằng cách cung cấp chức năng tương tự để dễ dàng nhập và cập nhật thông tin vị trí ở định dạng nhỏ gọn hơn, sử dụng không gian màn hình hiệu quả hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: vị trí làm việc được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt vị trí làm việc cho người dùng.

  • Người dùng cuối: trừ khi bị quản trị viên tắt, tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt vị trí làm việc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Nonprofits cũng như G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline cũng như G Suite Basic.

  • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech