Những cách mới để định dạng và tổ chức dữ liệu nhanh chóng với bảng trong Google Sheets

Tháng 5 09, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

Google hiểu rõ việc thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại như cập nhật dữ liệu trong bảng tính có thể tốn thời gian. Ngoài ra, việc duy trì cấu trúc và định dạng của dữ liệu có thể khó khăn khi có nhiều người cập nhật tài liệu.

Để giúp giải quyết vấn đề này, Google đã trình làng các bảng trong Google Sheets. Với bảng, người dùng có thể đơn giản hóa và tăng tốc quá trình xây dựng bảng tính bằng cách đưa định dạng và cấu trúc vào các phạm vi chưa được sắp xếp. Bằng cách chọn phạm vi dữ liệu và đi tới Định dạng > Chuyển đổi sang bảng, Sheets hiện thực hiện công việc nặng nhọc là định dạng và sắp xếp dữ liệu với thiết kế tinh tế bao gồm các loại cột, bộ lọc, mã màu, menu thả xuống, v.v.

Đây là cách sử dụng bảng giúp giảm thời gian phải dùng để định dạng dữ liệu theo cách thủ công:

  • Định dạng tự động áp dụng: khi chuyển đổi dữ liệu sang bảng, Sheets sẽ tự động áp dụng định dạng để tinh chỉnh dữ liệu sao cho tất cả dữ liệu đầu vào đều được căn chỉnh chính xác, giúp giảm nhu cầu thay đổi thủ công. Người dùng có thể tùy chỉnh thêm bảng bằng cách thay đổi màu sắc, điều chỉnh lại chiều cao của hàng, v.v.

  • Loại cột: đối với mỗi cột, người dùng có thể đặt loại cột thích hợp (ví dụ: ngày, tiền tệ, danh sách thả xuống) và bảng sẽ đảm bảo tất cả dữ liệu đã nhập có định dạng phù hợp dựa trên loại cột. Dữ liệu được nhập không khớp với loại cột đã đặt sẽ dẫn đến cảnh báo.

  • Menu hợp nhất: phía trên bảng, người dùng sẽ thấy tùy chọn trình đơn để quản lý cài đặt cấp bảng (ví dụ: điều chỉnh phạm vi bảng) và thực hiện hành động (ví dụ: tạo chế độ xem bộ lọc cho bảng).

  • Tham chiếu bảng: tham chiếu bảng là một cách đặc biệt để tham chiếu đến một bảng hoặc các phần của bảng trong công thức. Khi chuyển đổi dữ liệu thành bảng, Sheets sẽ cung cấp tên cho bảng và từng tiêu đề cột. Khi tham chiếu các thành phần của bảng theo tên, các tham chiếu đó sẽ cập nhật bất cứ khi nào thêm hoặc xóa dữ liệu khỏi bảng. Ví dụ: thay vì tham chiếu ô cụ thể: =COUNTIF(B2:B10, “P0”), có thể sử dụng tham chiếu bảng: =COUNTIF(Task_tracker[Priority], “P0”).

Khi sử dụng bảng, người dùng cũng sẽ có quyền truy cập vào loại chế độ xem mới, theo nhóm, nơi có thể tổng hợp dữ liệu thành các nhóm dựa trên cột đã chọn. Ví dụ: có thể quyết định nhóm tất cả dữ liệu có cùng mức độ ưu tiên vào một nơi, như hiển thị bên dưới.

 

Google cũng giới thiệu các bảng dựng sẵn mà người dùng có thể điền các loại dữ liệu phổ biến cho các công việc hàng ngày như quản lý dự án, quản lý hàng tồn kho, lập kế hoạch sự kiện, v.v. Giờ đây với các bảng dựng sẵn, người dùng không phải tạo lại bảng tính từ đầu nữa.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bảng sẽ thay đổi cách các nhóm tổ chức dữ liệu, đơn giản hóa việc tạo dữ liệu và giảm các tác vụ lặp đi lặp lại cần thiết để định dạng, nhập và cập nhật dữ liệu, đồng thời cho phép các nhóm tự tin chia sẻ dữ liệu rộng rãi trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và nhất quán.

Bảng rất phù hợp để theo dõi và sắp xếp thông tin như theo dõi dự án, lập kế hoạch sự kiện và quản lý hàng tồn kho.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng bảng trong Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: triển khai kéo dài (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/5/2024 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/6/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech