Nhúng nội dung thành một trang đầy đủ trong Google Sites mới

Tháng 5 27, 2022


Tóm tắt:

Người chỉnh sửa trang web sử dụng Google Sites mới hiện có thể thêm nội dung dưới dạng trang đầy đủ từ các nguồn sau: mã tùy chỉnh, các trang web khác và các ứng dụng của Google, chẳng hạn như Bản đồ và Tài liệu. Trước đây, người chỉnh sửa chỉ có thể thêm các phần tử này như một phần của trang. Bản cập nhật này cung cấp tính linh hoạt hơn để tổ chức và hiển thị nội dung được nhúng trên trang web.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: trong một Google Sites mới, điều hướng đến Trang > Trang mới > Nhúng toàn trang. Đặt tên cho trang, sau đó thêm URL, mã nhúng hoặc nhúng nội dung từ một ứng dụng Google khác. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm tệp, video và hơn thế nữa của Google.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/5/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech