Những thay đổi sắp tới đối với yêu cầu về cookie của bên thứ ba trong Google Drive

Tháng 10 17, 2023


Tính năng mới:

Google Chrome và các trình duyệt khác đã bắt đầu loại bỏ dần cookie của bên thứ ba để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng tốt hơn. Bắt đầu từ ngày 2/1/2024, Drive sẽ bắt đầu phân phát nội dung tải xuống mà không yêu cầu cookie của bên thứ ba.

Nếu người dùng có sẵn các quy trình công việc cụ thể dựa vào URL tải xuống của Drive hoặc sử dụng một ứng dụng dựa trên URL tải xuống của Drive, thì sẽ cần chuyển sang quy trình xuất bản  Drive và Docs trước ngày 2/1/2024.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, lập trình viên

Tại sao quan trọng:

Việc cung cấp nội dung tải xuống mà không yêu cầu cookie của bên thứ ba sẽ có tác dụng cải thiện khả năng sử dụng, bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng Drive.

Thông tin chi tiết:

Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra mã để tìm cookie của bên thứ ba và người dùng có thể thực hiện hành động nào để đảm bảo khi đã sẵn sàng kết thúc cookie của bên thứ ba tại đây.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối và nhà phát triển:

  • Sử dụng iframe (phần tử HTML tải một trang HTML khác trong tài liệu) trên trang web để tải nội dung. Người dùng có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập tệp trong Drive và thực hiện bước liên quan tiếp theo:

   • Đối với các tệp Workspace (các loại tệp Google Docs, Sheets, Slides, và Forms), hãy sử dụng URL Google Docs của tệp.

   • Đối với các tệp khác, sau khi được mở trong Drive, hãy chọn “Mở trong cửa sổ mới” từ trình đơn mục bổ sung, sau đó mở trình đơn mục bổ sung và chọn “Nhúng…”, cung cấp thẻ HTML iframe.

Thời gian triển khai:

 • Việc chuyển sang quy trình xuất bản Drive & Docs muộn nhất vào ngày 2/1/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Điều này ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech