Tin cập nhật tuần từ 9-15/10/2023

Tháng 10 16, 2023


Thêm xếp hạng bằng khối thông minh mới trong Google Sheets

Google giới thiệu khối thông minh mới trong Google Sheets cho phép người dùng thêm xếp hạng vào các ô của bảng tính. Sử dụng @ hoặc trình đơn Chèn > Khối thông minh > Xếp hạng, chỉ cần chọn số sao (0-5) để biểu thị sở thích đối với một tùy chọn, chẳng hạn như yêu cầu tính năng, nhà cung cấp hoặc câu hỏi phỏng vấn. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai. 

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 30/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 Tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh vào Google Sheets.

Nguồn: LVtech