[Nội dung cập nhật] Thay đổi đối với chế độ kiểm soát Ứng dụng truy cập sớm từ ngày 6/6/2024

Tháng 6 05, 2024


Xin chào Quản trị viên,

Google sẽ cập nhật chế độ kiểm soát Ứng dụng truy cập sớm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace kể từ ngày 6/6/2024.

Google đã cung cấp thêm thông tin ở phần dưới để giúp tìm hiểu những điểm thay đổi trong đợt cập nhật này.

Tác động của thay đổi này đối với tổ chức 

Kể từ ngày 6/6/2024, nếu một ứng dụng truy cập sớm trở thành dịch vụ bổ sung của Google, thì Lựa chọn ưu tiên phát hành cho sản phẩm mới trong tài khoản Google Workspace sẽ quyết định xem dịch vụ mới này sẽ tự động được bật hay bị tắt.

Người dùng có thể đặt Tuỳ chọn phát hành cho sản phẩm mới thành Bật ngay khi ra mắt hoặc Tắt khi ra mắt.

Việc cần làm

Trong tài khoản Google Workspace, tại phần Cài đặt sản phẩm mới, hãy cân nhắc kiểm tra phần Tuỳ chọn phát hành cho sản phẩm mới. Lựa chọn ưu tiên này cho phép tự động bật hoặc tắt dịch vụ mới khi những dịch vụ đó được thêm vào Google Workspace.

Nếu một ứng dụng truy cập sớm trở thành dịch vụ bổ sung của Google, hệ thống sẽ tự động bật hoặc tắt dịch vụ đó dựa trên lựa chọn ưu tiên này.

Để đảm bảo người dùng của bạn có quyền sử dụng các dịch vụ mới, bạn nên đặt lựa chọn ưu tiên này thành Bật ngay khi ra mắt.

Google sẵn sàng trợ giúp

Google sẵn sàng hỗ trợ khi đánh giá để chọn chế độ cài đặt phù hợp cho tổ chức của mình. Nếu cần được hỗ trợ hoặc có thắc mắc, vui lòng xem bài viết trên Trung tâm trợ giúp.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace