Yêu cầu tham gia Space trong Google Chat

Tháng 6 06, 2024


Tính năng mới:

Hiện tại, để tham gia Space riêng tư trong Google Chat, thành viên trong Space phải mời hoặc thêm người khác vào Space đó. Để giúp việc chia sẻ thông tin rộng rãi hơn, xây dựng cộng đồng và thúc đẩy thảo luận trong tổ chức trở nên dễ dàng hơn nữa, Google sẽ giới thiệu khả năng cho người dùng yêu cầu tham gia một Space khi nhận được liên kết tới Space đó.

Request to join page

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để chia sẻ, hãy sao chép liên kết Space bằng cách đi tới tiêu đề Space > trình đơn thả xuống > ‘Sao chép liên kết đến Space này’.

  • Để yêu cầu tham gia, hãy nhấp vào liên kết Space > ‘Yêu cầu tham gia’.

  • Lưu ý rằng người dùng bên ngoài tổ chức sẽ không thể tham gia Space trong miền, ngay cả khi có liên kết được chia sẻ.

  • Người quản lý Space nhận được yêu cầu qua tin nhắn riêng tư từ Ứng dụng Google Chat và có tùy chọn phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tham gia Space trong Google Chat.

Space managers see incoming request via private message

Thời gian triển khai:

Web

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/6/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/6/2024.

Mobile

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/06/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng đăng ký Workspace Individual.

Nguồn: LVtech