Nội dung trình bày sẽ được ghi lại ở độ phân giải cao hơn trong bản ghi trên Google Meet

Tháng 10 05, 2023


Tính năng mới:

Đối với các cuộc họp được ghi lại trong Google Meet, Google sẽ tăng độ phân giải tối đa cho nội dung được chia sẻ từ 720p lên 1080p. Điều này sẽ giúp đảm bảo văn bản và hình ảnh sắc nét hơn đối với nội dung được trình bày, tạo ra trải nghiệm xem tốt hơn. Lưu ý rằng phần còn lại của bản ghi cuộc họp sẽ duy trì ở mức tối đa là 720p.

Làm thế nào để bắt đầu:

 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Business Standard, Education Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter và Teaching and Learning Update.

Nguồn: LVtech