Phụ đề được dịch trực tiếp trong Google Meet hiện đã được phát hành công khai

Tháng 1 15, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã công bố bản beta cho phụ đề được dịch trực tiếp trong Google Meet. Google hiện đang phát hành công khai phụ đề được dịch trực tiếp đối với các ấn bản Google Workspace được chọn.

Những người tham gia cuộc họp có thể dịch cuộc họp bằng tiếng Anh sang các tiếng sau:

  • Pháp

  • Đức

  • Bồ Đào Nha

  • Tây Ban Nha

Phụ đề được dịch khả dụng trên Google Meet trên web và thiết bị di động.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Phụ đề được dịch giúp cho cuộc gọi điện video trên Google Meet mang tính toàn diện và cộng tác hơn bằng cách loại bỏ các rào cản về trình độ ngôn ngữ. Khi những người tham gia cuộc họp sử dụng nội dung bằng ngôn ngữ ưa thích theo nhu cầu, điều này giúp cân bằng việc chia sẻ thông tin, học hỏi và cộng tác và đảm bảo các cuộc họp hiệu quả nhất có thể đối với mọi người.

Tính năng này có thể đặc biệt hữu ích đối với các cuộc họp toàn cầu hoặc các cuộc họp đào tạo với các nhóm được phân phối trên toàn cầu. Ngoài ra, phụ đề được dịch có thể có tác động trong môi trường giáo dục, cho phép kết nối và tương tác với học sinh, phụ huynh và các bên liên quan trong cộng đồng có nguồn gốc đa dạng.

Thông tin chi tiết:

Tính khả dụng của bản beta

Bản beta phụ đề được dịch trực tiếp sẽ vẫn mở trong vài tháng tới. Do đó, nếu người dùng đang tham gia phiên bản beta với phiên bản Google Workspace không được liệt kê là “khả dụng” ở trên, trải nghiệm sẽ vẫn như cũ.

Tính khả dụng cho những người tham gia cuộc họp

Những người tham gia cuộc họp sẽ có thể sử dụng phụ đề được dịch trực tiếp nếu cuộc họp được tổ chức bởi một người dùng ở phiên bản beta hoặc phiên bản Google Workspace đủ điều kiện.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định và có thể được bật trong Google Meet trên web bằng cách đi tới Cài đặt > Phụ đề > Phụ đề được dịch hoặc trên thiết bị di động bằng cách đi tới Cài đặt > Phụ đề > Phụ đề trực tiếp > Ngôn ngữ dịch thuật. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về phụ đề được dịch trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các cuộc họp được tổ chức bởi Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade và Google Workspace for Education Plus.

  • Không khả dụng đối với các cuộc họp được tổ chức bởi Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Google Workspace for Education Fundamentals, Google Workspace for Education Standard, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Individual hoặc người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech