Sử dụng chế độ Đồng hành với phần cứng của Google Meet và Nest Hub Max để tối đa hóa khả năng cộng tác trong các cuộc họp kết hợp

Tháng 1 17, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã công bố trước chế độ Đồng hành trong Google Meet, được thiết kế để kết nối liền mạch những người trong phòng họp với các đồng nghiệp từ xa, cho phép mọi người truy cập vào các tính năng và điều khiển tương tác, đồng thời tận dụng tối đa khả năng hội nghị truyền hình và âm thanh phòng họp.

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể sử dụng chế độ Đồng hành trên web khi tham gia cuộc họp bằng phần cứng Google Meet hoặc Nest Hub Max. Chế độ đồng hành cho phép truy cập các tính năng và điều khiển tương tác như trò chuyện, chia sẻ màn hình, giơ tay, thăm dò ý kiến, điều khiển máy chủ lưu trữ và hơn thế nữa.

Chế độ đồng hành được thiết kế tương tự như cuộc gọi điện video đầy đủ trên web để người dùng có thể điều hướng giao diện nhanh hơn trong khi tránh phản hồi bằng âm thanh

Người dùng có thể tham gia cuộc họp bằng chế độ Đồng hành từ phòng xanh trước cuộc họp hoặc bằng cách sử dụng g.co/companion. Nếu người dùng có ý định chia sẻ nội dung ngay lập tức, có thể đồng thời tham gia cuộc họp và trình bày với chế độ Đồng hành bằng cách sử dụng g.co/present.

Tham gia Chế độ đồng hành bằng cách chọn “Sử dụng chế độ Đồng hành” trong các tùy chọn tham gia khác

Sử dụng g.co/companion để tham gia các cuộc họp trên lịch hoặc bằng cách nhập mã cuộc họp

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các cuộc họp và lớp học kết hợp đang tăng lên khi một số bắt đầu trở lại văn phòng hoặc trường học, trong khi những người khác vẫn phải làm việc từ xa. Chế độ đồng hành thúc đẩy sự bình đẳng cộng tác đối với tất cả những người tham dự bất kể đang tham gia cuộc họp từ bất cứ đâu. Chế độ đồng hành bổ sung chức năng trên phần cứng của Google Meet và Nest Hub Max bằng cách cho phép người tham dự:

 • Xem cận cảnh bản trình bày,

 • Tham gia trò chuyện,

 • Bắt đầu thăm dò hoặc bỏ phiếu,

 • Giơ tay với tên được liên kết,

 • Sử dụng các điều khiển máy chủ,

 • Bật phụ đề và bản dịch bằng ngôn ngữ ưa thích.

Tất cả người dùng Google Meet có thể kết nối với các cuộc họp bằng chế độ Đồng hành trên web. Tính khả dụng của các tính năng, chẳng hạn như giơ tay, phụ thuộc vào phiên bản Google Workspace. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tính khả dụng của tính năng Meet trên các phiên bản Google Workspace.

Thông tin chi tiết:

Người dùng sẽ thấyhiên thị lời nhắc trên phần cứng Meet và thiết bị Nest Hub Max cho chế độ Đồng hành khi tin nhắn trò chuyện được gửi hoặc các hoạt động tương tác khác được bắt đầu trong cuộc họp.

 

Các ô của những người tham gia sử dụng chế độ Đồng hành sẽ bị ẩn khỏi lưới video để tối đa hóa không gian màn hình cho nguồn cấp dữ liệu video trừ khi họ giơ tay phát biểu. Ngoài ra, trong danh sách cuộc họp, những người sử dụng chế độ Đồng hành sẽ được xác định như vậy.

Sử dụng chế độ Đồng hành sẽ được tính là một người tham gia cuộc họp bổ sung và tổng số người tham gia cuộc họp. Ví dụ: nếu tham gia bằng thiết bị phần cứng Meet và sử dụng chế độ Đồng hành trên máy tính xách tay của mình, thì đây được xem là hai người tham gia cuộc họp.

Người dùng ở chế độ đồng hành trong cuộc gọi được chỉ định trong danh sách người tham gia.

Khách tham dự cuộc họp bên ngoài và những người tham gia cuộc họp không có tài khoản Google có thể sử dụng chế độ Đồng hành và g.co/companion, nhưng cần yêu cầu tham gia cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Người dùng có thể tham gia cuộc họp trên web bằng chế độ Đồng hành từ phòng xanh trước cuộc họp.

  • Ngoài ra, hãy sử dụng g.co/present để trình bày trực tiếp từ web bằng chế độ Đồng hành.

  • Lưu ý: âm thanh và micrô sẽ tự động bị tắt tiếng — Người dùng nên sử dụng phần cứng phòng họp cho âm thanh và video để tránh phản hồi. Ngoài ra, bảng trò chuyện sẽ được mở theo mặc định.

  • Sử dụng bài viếtvideo hướng dẫn để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chế độ Đồng hành trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

Chế độ đồng hành trên web và g.co/companion

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/1/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

Lưu ý: đối với Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân, sẽ có một đợt triển khai dần dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/1/2022.

Thông báo hoạt động trên phần cứng Google Meet và Nest Hub Max

 • Bản phát hành nhanh và Bản phá hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 02/02/2022.

Sử dụng bài đăng trong diễn đàn để biết thêm thông tin về tiến trình triển khai và các câu hỏi thường gặp bổ sung.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả các khách hàng của Google Workspace, cũng như các khách hàng Teaching and Learning Upgrade, G Suite Basic và Business.

 • Cũng khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Individual, cũng như người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech