Cải tiến khắc phục sự cố phần cứng Google Meet

Tháng 1 14, 2022


Tính năng mới:

Google đã thực hiện một số cải tiến đối với công cụ phát hiện sự cố để thông báo cho quản trị viên về các sự cố kết nối và thiết bị ngoại vi trong nhóm phần cứng Google Meet của tổ chức. Những cải tiến này sẽ tạo cảnh báo đáng tin cậy hơn và giảm nhiễu cũng như giảm tín hiệu sai.

Hơn nữa, Google đã thực hiện một số thay đổi trực quan đáng kể đối với phần phần cứng của Google Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để hiển thị thông tin chi tiết hơn về các sự cố thiết bị. Hy vọng những tính năng mới này sẽ hỗ trợ quản trị viên khắc phục sự cố tốt hơn, bao gồm:

 • Trang lịch sử sự cố

 • Bộ lọc nhanh danh sách thiết bị

 • Thanh bên chi tiết sự cố

 • Các cột mới hiển thị số lượng sự cố được tổng hợp

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Bằng cách cải thiện độ chính xác và thông tin liên quan đến cảnh báo và cung cấp các công cụ khắc phục sự cố bổ sung, quản trị viên có thể giải quyết các sự cố phần cứng của Google Meet nhanh hơn trong tổ chức.

Thông tin chi tiết:

Trang lịch sử vấn đề mới

Để cung cấp cho quản trị viên thêm thông tin và bối cảnh về tình trạng của thiết bị theo thời gian, Google đã thêm trang Lịch sử sự cố mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Tại đây, quản trị viên có thể xem tiến trình trực quan và bảng sự cố cho các thiết bị cụ thể, có thể được lọc theo ngày hoặc loại sự cố cụ thể.

Các cải tiến đối với phần Thiết bị phần cứng của Google Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Google đã thêm bộ lọc nhanh mới ở đầu trang Danh sách thiết bị để giúp lọc nhanh thiết bị theo các chế độ xem phổ biến nhất, chẳng hạn như thiết bị ngoại tuyến, thiết bị sắp hết tuổi thọ và hơn thế nữa.

Quản trị viên cũng có thể hiển thị thông tin phong phú hơn về các sự cố thiết bị trong thanh bên bằng cách nhấp vào trang Danh sách thiết bị hoặc Chi tiết thiết bị:

 • Mô tả

 • Kiểu

 • Thời gian phát hiện

 •  Thời gian đóng

 • Khoảng thời gian xảy ra sự cố

 • Các sự kiện liên liên quan

 • Gợi ý khắc phục sự cố

 

Ngoài ra, Google đã thêm hai cột mới vào trang Danh sách thiết bị: Sự cố thiết bị trong 28 ngày qua và Sự cố thiết bị ngoại vi trong 28 ngày qua, có thể hỗ trợ quản trị viên cô lập các thiết bị liên tục gặp sự cố trong tổ chức. Để thêm các cột này vào chế độ xem hiện tại, quản trị viên có thể chọn bộ lọc nhanh thích hợp hoặc sử dụng tiện ích quản lý cột theo cách thủ công.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: các bản cập nhật này sẽ tự động khả dụng.

  • Lưu ý: khi các bản cập nhật này được triển khai, có thể có những trường hợp trong đó các cảnh báo giải pháp trong tương lai cho các sự cố mở lâu hơn 30 ngày chứa ID cảnh báo khác với ID ban đầu được bao gồm trong cảnh báo ban đầu. Dự đoán những lần xuất hiện này là hiếm, nhưng quản trị viên đã xây dựng tích hợp theo dõi tác vụ tùy chỉnh dựa trên các cảnh báo này nên biết điều này trong trường hợp chúng chứa logic dựa trên ID cảnh báo. Các cảnh báo mới được tạo về sau sẽ không bị ảnh hưởng.

 • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và bản phá hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/1/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và G Suite Business có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech