Phụ đề được dịch trực tiếp trong Google Meet khả dụng phiên bản beta

Tháng 9 30, 2021


Tính năng mới:

Phụ đề được dịch trực tiếp giúp người tham gia cuộc gọi điện video giao tiếp tốt hơn bằng cách dịch ngôn ngữ nói sang phụ đề bằng ngôn ngữ khác. Phụ đề được dịch trực tiếp ban đầu sẽ khả dụng phiên bản beta và sẽ hỗ trợ các cuộc họp bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Đức. Phụ đề được dịch trực tiếp khả dụng trong các cuộc họp được tổ chức bởi Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và người dùng Teaching & Learning Upgrade.

Tìm hiểu thêmđăng ký bản beta tại đây.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao quan trọng:

Phụ đề được dịch giúp cuộc gọi điện video trên Google Meet sẽ mang tính bao quát thông tin và hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ khả năng ngôn ngữ như một rào cản đối với việc cộng tác. Bằng cách giúp người dùng sử dụng nội dung bằng ngôn ngữ ưu tiên, từ đó người dùng có thể cân bằng việc chia sẻ thông tin, học tập và cộng tác, đồng thời đảm bảo các cuộc họp hiệu quả nhất có thể.

Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các cuộc họp chung và các chương trình đào tạo với các nhóm/đội ngũ được phân bổ về mặt địa lý trên toàn cầu, đảm bảo mọi nhân viên đều hiểu và không bị thiệt thòi do kỹ năng ngôn ngữ.

Phụ đề được dịch trực tiếp cũng có thể có tác động với người dạy bằng cách tăng cường giao tiếp với những học viên dùng ngôn ngữ khác. Điều này cũng có thể cho phép học viên kết nối với các học viên khác trên toàn cầu khi dùng ngôn ngữ khác nhau. Dịch thuật có thể làm tăng tính hòa nhập với phụ huynh và các bên liên quan trong cộng đồng bằng cách kết nối.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây.

  • Người dùng cuối: tính năng này không khả dụng cho đến khi quản trị viên đăng ký bản beta. Một khi đã được phê duyệt, tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để sử dụng tính năng này, trong cuộc gọi điện video trên Google Meet, hãy đi tới Cài đặt > Phụ đề > Phụ đề được dịch để bật tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Phụ đề được dịch trực tiếp.

Thời gian triển khai:

  • Bản beta hiện khả dụng. Tìm hiểu thêm và đăng ký bản beta tại đây. Khi miền đã được phê duyệt phiên bản beta và tính năng này đã sẵn sàng để sử dụng, người dùng sẽ nhận được thêm thông tin qua email.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các cuộc họp được tổ chức bởi Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và các khách hàng của Teaching & Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với các cuộc họp do Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundline, Frontline và Nonprofits tổ chức, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech