Khả năng tắt tiếng cùng lúc tất cả những người tham gia Google Meet được triển khai cho các nền tảng di động

Tháng 9 28, 2021


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã công bố khả năng cho phép người tổ chức cuộc họp tắt tiếng cùng lúc tất cả mọi người trong Google Meet trên máy tính. Thay đổi này hỗ trợ cho người tổ chức nhiều quyền kiểm soát hơn bằng cách giúp phòng ngừa hoặc ngăn chặn sự gián đoạn đến từ những người dùng không tắt tiếng.

Người tổ chức và người đồng tổ chức cuộc họp là những người dùng duy nhất trong cuộc họp có thể sử dụng tính năng “tắt tiếng tất cả”. Sau khi tất cả người tham gia bị tắt tiếng, người tổ chức và người đồng tổ chức không thể bật tiếng họ. Tuy nhiên, người dùng sẽ có thể tự bật tiếng khi cần. Xin lưu ý: người dùng tham gia cuộc họp bằng thiết bị Pexip sẽ không bị tắt tiếng. Tính năng này hiện đang được triển khai trên iOS, sẽ khả dụng trên Android vào cuối năm 2021.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với những người tổ chức cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tắt tiếng người tham gia trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Cũng khả dụng đối với Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech